علل ترک خوردن تیغه اره نواری

درک علل ترک خوردن تیغه اره نواری

علل ترک خوردن تیغه اره نواری تیغه های اره نواری مستعد ترک خوردن هستند که می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد برش تأثیر بگذارد و منجر به تعویض پرهزینه تیغه شود. کشش نامناسب تیغه: کشش بیش از حد می تواند فشار غیرضروری به تیغه وارد کند و در نتیجه باعث فرسودگی و در […]