اره نواری دستی صد و هشتاد

تعریف و کاربرد اره نواری دستی 180

اره نواری دستی صد و هشتاد به نوع خاصی از اره نواری اشاره دارد که به صورت دستی عمل می کند و کاربر را ملزم می کند تا مواد را تغذیه کند و در طول فرآیند برش تنظیمات را با دست انجام دهد. این نام آن را از اره نواری خودکار یا نیمه خودکار که […]