آب بندی تیغ اره

در مورد آب بندی کردن تیغ اره نواری (لپینگ)
شرکتهای مختلف روشهاي گوناگوني را عنوان کرده اند که همه آنها می توانند صحیح باشند و به کار گرفته شوند ولی نکته مهم این است که طول تیغه لحاظ شود یعنی هر چقدر طول تیغه کوتاه تر باشد باید زمان کمتری برای آب بندی آن صرف کرد لازم به ذکراست که قبل از آبندی ، قدم اول انتخاب دندانه تیغه می باشد که برای این موضوع می توانید از جداول استاندارد در سایت ماشین سازی خیری استفاده نمائید قدم دوم مایع خنک کننده می باشد که غلظت آن باید به طور صحیح باشد یعنی حداقل 1 لیتر روغن در 20 لیتر آب باشد. لازم به ذکر است دستگاه اره نواریهایی که از اینورتور در آنها استفاده شود عمر تیغه بیشتری نسبت به اره های دیگر دارند.

:: روش اول ::
بعد از قرار دادن تیغه در جای خود و محکم کردن حداقل به مدت 15 تا 20 دقیقه دستگاه با دور آرام ( حداقل 20 دور دقیقه) با آب صابون استاندارد کار کنند سپس یک قطعه کار مثلا" یک قطر 100 آهن در نظر گرفته می شود این قطعه را داخل فکها قرار داده و محکم می کنیم سپس با نرخ باردهی کم اگر نرخ باردهی روی شیر را به 10 قسمت مختلف تقسیم کنیم با نرخ باردهی 1شیر را باز کرده تا دندانه ها کاملا" در کار فرو رود سپس شیر را بسته تا اره به مدت 20 دقیقه کار کند( این کار برای این است که براده هایی که هنگام تیز کردن دندانه ها در کارخانه به تیغه باقی مانده است از تیغه جدا شود) سپس شیر باردهی را با همان نرخ باردهی 1 باز می کنیم تا عرض تیغه کاملا" در کار فرو برود و سپس شیر را می بندیم تا دستگاه 15 تا 20 دقیقه کار کند این کار برای این است که دو قسمت تیغه به هم مچ شوند زیرا تیغه از دو قسمت تشکیل شده یک قسمت سخت و یک قسمت نرم ، سپس شیر باردهی را به همان اندازه قبل باز می کنیم تا مقدار باقی مانده را حداقل در مدت 15 تا 20 دقیقه ببرد البته این روش آب بندی برای دستگاه هایی مناسب است که طول تیغه آنها از 1/80 را به بالا باشد و عرض آنها حداقل 20 باشد.

:: روش دوم ::
این روش آب بندی تیغه بیشتر مرسوم بوده و اکثر کسانی که اره نواری استفاده می کنند از این روش استفاده می کنند حال به عنوان مثال اگر قطر قطعه کار 100 ميليمتر باشد تیغه ی ما باید 4 به 6 باشد.
ابتدا تیغه را در جای خود محکم کرده و مدت 15 تا 20 دقیقه با دور کم ( حداقل20 دور در دقیقه) دستگاه کار کند سپس اگر نرخ باردهی را به 10 قسمت تقسیم کنیم شیر باردهی را به اندازه یک قسمت باز می کنیم تا قطعه کار را حداقل در مدت 40 دقیقه ببرد این کار باعث می شود که اگر تیغه ما از استاندارد های لازم برخوردار باشد به بهترین شرایط برای برش دست پیدا کند لازم به ذکر است که این روش برای بریدن اجناس توخالی مانند لوله و پروفیل که گوشت زیر 2 یا 3 میلی متر دارند مناسب نمی باشد و برای این اجناس باید از روش دیگری استفاده شود که در پایان توضیح داده می شود.

:: روش سوم ::
این روش بیشتر براي اره های فیدر دار استفاده می شود در این روش بعد از انتخاب دقیق دندانه نسبت به مقدار قطر و محکم کردن تیغه در جای خود ابتدا دستگاه را با حداقل 20 دور در دقیقه روشن کرده و مدت 15 تا 20 دقیقه با آب صابون استاندارد روشن می کنیم سپس شیر باردهی را طوری تنظیم می کنیم که به عنوان مثال قطر100 آهن را در مدت حداقل 2 ساعت قطع کند و حداقل این کار را دو بار تکرار می کنیم سپس نرخ باردهی دستگاه خود را در هر برش افزایش می دهیم تا به حداکثر نرخ باردهی که مورد نیازمان است برسیم لازم به ذکر است که حداکثر میزان باردهی تجربی می باشد و اگر نرخ باردهی را بی مهابا اضافه کنیم درنهایت منجر به شکستن تیغه شما می شود برای پی بردن به اشکالاتی که در هنگام استفاده از تیغه برای آن پیش می آید به جداول موجود در سایت ماشین سازی خیری مراجعه شود.

(نکته مهم )
لازم است بدانید عمر مفید تیغه با طول تيغه رابطه مستقیم دارد و معمولا" عمر مفید تیغه برای تیغه هایی حداقل با طول 2/5 متر 80 تا 100 ساعت کاری می باشد ولي مي توان این زمان را با انتخاب صحیح دندانه ها و آب بندی کردن صحیح بیشتر کرد.